نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
pdf نمره نهایی درس تولید انرژی الکتریکی ترم دوم سال تحصیلی 97-98تولید انرژی الکتریکیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین14 تير 1398
pdf نمره نهایی درس تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین12 تير 1398
pdf تولید انرژی الکتریکیتولید انرژی الکتریکیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین21 ارديبهشت 1398
pdf ریز نمرات درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظت ترم اول 97-98بررسی سیستم های قدرت و حفاظتمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین5 بهمن 1397
pdf نمرات پایان ترم درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظتبررسی سیستم های قدرت و حفاظتمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین5 بهمن 1397
pdf نمره میان ترم درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظتبررسی سیستم های قدرت و حفاظتمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین4 آذر 1397
pdf نمره پایان ترم درس حفاظت و رله - ریز نمراترله و حفاظتمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین4 تير 1397
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم