آخرین مهلت ارسال فایل تحقیق

ارسال شده در 5 دی 1397 توسط رضوانی

به نام حق

آخرین مهلت ارسال تحقیق درس بررسی سیستم های قدرت 10 دی ماه می باشد.

دانشجویانی که در جلسه اخر نسبت به ارائه شفاهی مقاله های خود اقدام نموده اند مجددا فایل تحقیق خود را از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند.

فایل تحقیق های زیر دریافت شده است.

ردیف موضوع دانشجویان
1 ایمنی در شبکه برق خزیر جاوید  
2 سیستم های قدرت وحفاظت ذاکری    
3 ارتینگ موسوی ولیپور عبدالهی
4 بررسی ایمنی در بررسی سیستم های برق فشار ضعیف عارفی فر    
5 حفاظت در سیستم هایقدرت  مقبلی  کریوند  
6 ریز شبکه محمدی    
 ×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم