جزوه درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظت

ارسال شده در 24 آذر 1397 توسط رضوانی

به نام حق

نسخه کامل و نهایی جزوه درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظت در سایت قرار گرفت.

نمرات میان ترم درس بررسی سیستم های قدرت و حفاظت

ارسال شده در 5 آذر 1397 توسط رضوانی

به نام حق

نمرات امتحان میان ترم درس برررسی و سیستم های قدرت و حفاظت اعلام گردید.

به بخش نمرات مراجعه نمایید.

رمز عبور کد درس می باشد.

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم